Menu

Consultatie - Intervisie

                                                                                                                                                                                              

Consultatie en intervisie voor zorgprofessionals en verwijzers 
Zorgvuldige zorg hecht sterk aan doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg op individueel niveau van clienten, maar ook op de organisatiestructuur van de zorg op regionaal niveau. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen samen werken en samen leren en transparant zijn over doelen en resultaten. Gezamenlijke ontwikkeling van de regionale zorg kan bijdragen aan de effectiviteit en betaalbaarheid ervan. Dat is naar de mening van Zorgvuldige Zorg een maatschappelijke plicht die we gezamenlijk hebben.

Consultatie
Binnen het speelveld van de zorg op regionaal niveau zijn verschillende partijen betrokken, bijvoorbeeld verwijzers, financiers of feitelijke uitvoerders van zorg. Het is belangrijk dat de verschillende spelers in dit veld zich voldoende in elkaars werk verdiepen opdat hun handelen goed is afgestemd. Wanneer verwijzers of zorgprofessionals vastlopen in de organisatie of uitvoering van de zorg voor een client, kunnen ze een beroep doen op mijn kennis en ervaring in de GGZ-zorgverlening. Meedenken vanaf de zijlijn kan een verhelderende blik op een situatie werpen en bijdragen aan de situatie waarin de verschillende spelers in het regionale zorgveld de gewenste afstemming bereiken.


Intervisie
Intervisie kan bijdragen aan een oplossing van een werkprobleem. Bespreking van het probleem in een groep van collega’s of anderen kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem. De kans op succes is groter als de intervisie methodisch verloopt onder leiding van een externe begeleider. Deze vorm van begeleiding kan door mij worden geleverd.

          Zorgvuldige Zorg                               BIG-registratienr    59008534430                                     www.bigregister.nl

          Letty Dreesman                                 AGB code:             91-00852                                            Lid V&VN verpleegkundig specialist

          Noldijk 7                                            KvK nummer:        60305916                                           Aangesloten bij de Cooperatieve Vereniging Zeeuwse Zorg & Meer

          4441 SL Ovezande                           BTW nummer:       0979.47.519.B.01                               Aangesloten bij de Cooperatie Zelfstandige ZorgProfessionals

   06 - 386 555 77                             IBAN nummer:      NL 88 ABNA 06 26 44 44 861        

 ag.dreesman@gmail.com         

 

 

         Competenties                                Kwaliteitsplan                    Privacy/AVG                       Werkmethoden                      Interessante links